Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Rozváděče - Kompenzační
Společnost NAVARIS je dodavatelem kompenzačních rozvaděčů pro trh v zásadě „na míru“ šitých k potřebě zákazníka. Jejich konkrétní skladba je konkretizovány pomocí studií a analýz sítí zákazníka. Následuje projekce zařízení dle skutečných potřeb a dále dodávka s veškerým servisem při instalaci, uvedení do chodu a následném provozu.

Dodávané sestavy lze dělit do skupin:

KLASICKÉ STYKAČOVÉ KOMPENZACE NN
- běžné kompenzační rozvaděče, spínané speciálními stykači pro kompenzaci, určené pro použití v sítích s nízkým obsahem rušení.
- hrazené-chráněné kompenzační rozvaděče
Sestava kompenzace je doplněna hradícími tlumivkami, které s kondenzátory tvoří laděné LC obvody, zajišťující „přežití“ kondenzátorů v podmínkách, kdy obsah harmonického rušení v síti převyšuje mezní hodnoty přípustného rušení pro kondenzátory, nic méně umožňuje jejich provoz v LC obvodech.

RYCHLÉ HRAZENÉ KOMPENZACE NN
Sestava kompenzace je totožná s hrazenou kompenzací, pouze spínání LC obvodů je řešeno pomocí výkonné tyristorové spínací techniky s příslušnou regulací ( „rychlý“ regulátor ).
Použití spínacích bloků, které spínají LC obvody při průchodu proudu nulou umožňuje dosahovat velmi vysokých rychlostí kompenzačního procesu bez zpětného vlivu spínání nebo odpínání LC obvodů na napájecí síť. Vyšší cena kompenzace je vykoupena vysokou spolehlivostí, abnormální rychlostí reakce kompenzace na stav sítě a možností řešení problematiky účiníku některých jevů, které jsou v zásadě velice rychlé a také rychle odeznějí ( př. sváření ). Tzn. že klasická kompenzace je ve své rychlosti v řádech násobků sekund není schopná postihnout.

FILTRAČNĚ-KOMPENZAČNÍ SESTAVY NN
Jde o vysoce náročné sestavy, které jsou používány pro speciální aplikace (napájení lanových drah skiareálů, napájení kalících automatů..).
V zásadě sestávají ze sekcí - filtrace napěťových harmonických a filtrace harmonických proudu. Jelikož filtrace proudových harmonických je řešena jako paralelní laděné spínané filtrační obvody s kondenzátory, je i toto zařízení zahrnuto pod kompenzace.
Jejich aplikace je náročná a možná po detailní analýze sítě, nicméně v některých případech jediná možná.

KOMPENZAČNÍ SESTAVY VN
Vysoce specifická záležitost, kde každé zařízení je diagnostikováno a řešeno jako specialita s ohledem na provoz a náklady řešení pro investora.

Volba a použití správného kompenzačního zařízení je u firmy NAVARIS vždy součástí analýzy sítě.
výsuvný, horizontální kompenzační blok - 100kvar
osazený panel 60kvar - pro vestavbu do závěsného provedení RC
výsuvný, rychlý, hrazený vertikální kompenzační blok - 50kvar