Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Prvky NN kompenzace - Tlumivky - Ochranné - ELECTRONICON
Tlumivky ELECTRONICON řady FK-Dr jsou určeny pro kompenzace v sítích NN s výskytem harmonických napětí a slouží zejména k ochraně kondenzátorů.
Jedná se o nízkoztrátové tlumivky, tedy vyráběny ze speciálně vytipovaných transformátorových plechů. Jsou vinuty měděnými vodiči kruhového či pravoúhlého průřezu.
Jejich konstrukce odpovídá normám VDE 0550/0532, je trojfázová s železným jádrem a dvojitou vzduchovou mezerou. Vysoušením ve vakuu a impregnací pryskyřicí vytvrzovanou za tepla je dosaženo vysoké elektrické pevnosti a dlouhé životnosti.<a href="https://www.trustytime99.com/">www.trustytime99.com</a>

Garantovaná tolerance indukčnosti tlumivky je ±3%.
Standardní řada je navržena pro rezonanční kmitočet 189Hz a řadu kondenzátorů se jmenovitým napětím 440V.
Úbytek napětí na tlumivce je 7 či 14% jmenovitého fázového napětí.
Vodiče vinutí jsou dimenzovány pro teplotní třídu „F“. Při překročení teploty 120°C dojde k odpojení tlumivky od sítě zabudovaným teplotním spínačem. Toto odpojení je reverzibilní.
Tlumivky jsou dodávány s přípojnými svorkami, bočně vyvedenými kabelovými oky nebo tepelně odolnými pružnými propojovacími vodiči.

Takto vzniklý sériový LC obvod pracuje jako širokopásmový filtrační obvod pro harmonické nad rezonančním kmitočtem obvodu.
Omezuje amplitudu proudových rázů vznikajících při spínání kondenzátorů a zamezuje vzniku rezonančních jevů mezi napájecím transformátorem a kompenzační baterií.
Dále zabraňuje odsávání kmitočtu HDO z rozvodné sítě.
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (katalog, velikost souboru 370 KB)
ochranná tlumivka FKDr 22,2kvar, 400V, 7%
tlumivky FKDr - různá provedení  vývodů
ochranná tlumivka FKDr 44,4kvar, 400V, 7%