Služby a dodávky v elektrotechnice

NAVARIS

 

 


Sortiment přístrojů - Prvky NN kompenzace - Regulátory účiníku - NAVARIS / REDWAVE
Regulátor jalového výkonu NAVARIS řady REDWAVE je inteligentní přístroj s grafickým displejem, řízený mikroprocesorem, pro regulaci účiníku ve všech 4 kvadrantech distribuční sítě.
Jeho výhodou je jednoduché zprovoznění a multifunkční provedení pro spínání stykačových a tyristorových stupňů, osazených kondenzátory i tlumivkami.
Měřené a vypočítávané hodnoty jsou zobrazovány na přehledném grafickém displeji OLED, doprovázené srozumitelnou symbolikou.
Maxima jsou ukládána do paměti přístroje a lze je zpětně vyvolat.
Indikované veličiny: IF, US, P, Q, S, cos fí, THDU, THDI, lichá harmonická napětí do 19. řádu, liché harmonické proudy do 19. řádu, teplota v místě instalace regulátoru, počet sepnutí jednotlivých stupňů, alarmová hlášení.
Regulátor REDWAVE charakterizuje přesnost měření a výpočtu.
Dokáže s minimálním počtem sepnutí zajistit správnou funkci i při nevhodné skladbě kompenzačních baterií.

Regulátor je rovněž dodáván v impulsním provedení /RW i/. Je určen k řízení účiníku v sítích NN a VN na základě impulsu z digitálního 4 kvadrantního elektroměru. Regulátor kromě účiníku měří a zobrazuje činný třífázový výkon, jalový třífázový výkon, počty sepnutí jednotlivých stupňů, teplotu ve svém okolí...
<a href="https://www.trustytime99.com/">www.trustytime99.com</a>
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (manuál RW impulsní, velikost souboru 1000 KB)
Stáhnout soubor ve formátu PDF    (manuál RW, velikost souboru 600 KB)
regulátor účiníku RW 12
sloupcový graf THD U
regulátor účiníku RW 12